แมลงปอปีกสวยๆ สีสันสวยงามที่เราสามารถพบเห็นได้ง่าย ตามท้องทุ่ง สวนไร่นา หรือตามที่ต่างๆที่มีแหล่งน้ำ

admin/ September 18, 2015/ สัตว์ปีกจำพวกแมลง

fiy_49แมลงปอปีกบาง กางปีกสวยเกาะอยู่บนกิ่งไม้ หลายคนคงเคยพบเคยเห็นตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามป่าเขา แหล่งน้ำธรรมชาติ แมลงปอนั้นเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลักษณะลำตัวของมันยาวเรียว ช่วงปลายท้องแหลม มีปากแบบกัดกินขนาดใหญ่ หนวดสั้นเล็ก ลักษณะคล้ายเส้นขน ตาใหญ่ มีปีกยาวบางใส 2 คู่ มีขา 3 ปล้อง ตัวอ่อนของเจ้าแมลงปอนั้นใครจะรู้เล่า ว่าแท้จริงแล้วมันอาศัยอยู่ในน้ำ รูปร่างตัวอ่อนช่างต่างจากตัวเต็มวัยของมันมาก บางตัวมีลักษณะอ้วนป้อม บางตัวยาวรี ซึ่งต่างจากแมลงปอที่เราเห็นโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง แต่ทุกตัวต่างก็เติบโตมาเป็นธรรมชาติ ในเมืองใหญ่ที่มีป่าคอนกรีต สังเกตได้ว่า เราจะพบแมลงปอได้น้อยมาก เพราะมีมลพิษทางอากาศเยอะ เช่น ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ท่อไอเสียรถยนต์เป็นต้น และแหล่งน้ำธรรมชาติมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากแมลงปอชอบอากาศปลอดโปร่งและบริสุทธิ์ แมลงปอจึงเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าสภาพอากาศบริเวณนั้นดีหรือไม่ แมลงปอนั้นมันกินอาหารง่าย มันกินแมลงแทบจะทุกชนิดและทุกตัวที่อ่อนแอกว่ามัน เช่น ยุง ริ้น แมลงวัน ผีเสื้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช แมลงปอมันชอบไล่จับเหยื่อที่มีชีวิตมากกว่าเหยื่อที่ตายแล้วมันจะจู่โจมเหยื่ออย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ เนื่องจากมันมีตาที่ไวและคม พลังปีกที่แข็งแกร่ง แมลงปอมันใช้ชีวิตในการบินพอๆกับการเกาะ บางชนิดบินเดี่ยว บางชนิดบินเป็นฝูง มันชอบเกาะกิ่งไม้เพื่อพักผ่อนหรือหลับนอน ในช่วงสายๆมันจะชอบบินรับแสงแดดเพื่อเพิ่มพลังงาน และบินหาอาหารไปด้วยในคราวเดียวกัน แมลงปอเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณนั้นๆด้วย ถึงแม้มันจะมีความสวยงามน้อยกว่าผีเสื้อ แต่มันก็สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น